Internet có nhiều cơ hội kiếm tiền và viết blog là một trong cách thông minh và có sẵn cho những người có năng khiếu. Một quan niệm sai lầm khi xây dựng và phát triển Blog chính là bạn phải...