Dưới 8 triệu đồng mua smartphone nào hợp lý ?

Dưới 8 triệu đồng mua smartphone nào hợp lý ?

8 triệu đồng không phải là con số nhỏ với mức thu nhập bình quân của người Việt Nam hiện nay. Vì vậy, bỏ số tiền đó ra để mua được chiếc điện thoại smartphone với giá hợp lý cũng khiến cho người yêu công nghệ khá đau đầu.