Chuyên mục: Công Nghệ

Apple đã phát hành iOS 8.4 Beta 3

Apple đã phát hành iOS 8.4 Beta 3, có nhiều thay đổi trong ứng dụng Music, dự kiến nó được kết hợp với các dịch vụ trực tuyến Apple. Dịch vụ này sẽ được công bố vào tháng tới tại Worldwide...