Gác qua những thất bại nặng nề của Samsung trong năm 2016 với siêu phẩm Samsung Note 7 chúng ta tới phiên bản Samsung C9 Pro mới được ra mắt vào tháng 10 vừa qua. Đây là một bản nâng cấp...