8 triệu đồng không phải là con số nhỏ với mức thu nhập bình quân của người Việt Nam hiện nay. Vì vậy, bỏ số tiền đó ra để mua được chiếc điện thoại smartphone với giá hợp lý cũng khiến...